درباره ما

در سال ۹۵ من یعنی مسلم احمدی بر مبنای علاقه فراوانی که به چوب و هنرهای وابسته ی آن داشتم وارد حوزه تولید محصولات چوبی شدم. خیلی زود متوجه گستردگی این زمینه شدم و تصمیم گرفتم کار خود را در زمینه کودک متمرکز کنم. در زمینه کودک هم کار را بصورت تخصصی تر درآوردم و تمرکز اصلی را بر روی اسباب بازی چوبی متمرکز کردم. ایده ام این بود که اسباب بازی چوبی را با کیفیت بالا و در عین حال ارزان تولید کنم. می خواستم چیز متفاوتی تولید کنم. قصدم کپی کردن از کارهای زیبای همکاران در سرتاسر دنیا نبود هرچند از آنها چیزهای زیادی آموختم با این حال شروع به طراحی اسباب بازی کردم.